Nơi chắp cánh cho những ước mơ!
Thứ bảy, 28/10/2017, 0:0
Lượt đọc: 321

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ HỌC CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN THPT HẠNG II, HẠNG III THEO QUY ĐỊNH CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ quyết định số 2509 /QĐ-BGDĐT ngày 22 tháng 7 năm 2016 và quyết định số 2558/QĐ-BGDĐT ngày 26 tháng 7 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông hạng II, giáo viên trung học phổ thông hạng III.

Nhà trường thông báo các đồng chí giáo viên hiện đang giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT hạng II, giáo viên THPT hạng III chưa có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp đăng ký tham dự lớp học để đảm bảo đủ điều kiện theo quy định.

* Thời gian đăng ký: Hạn cuối là 11h00 ngày 31/10/2017 (Thứ 3)

Đăng ký tại phòng đồng chí Lan Anh

* Địa điểm học: Tại trường THPT Ngọc Tảo

* Thời gian học: Các ngày Chủ nhật

(Lịch học cụ thể sẽ bố trí sau khi có danh sách đăng ký)

* Kinh phí đào tạo: Theo tinh thần công văn số 135/BDCB-GV ngày 12/10/2017 của trường Bồi dưỡng cán bộ giáo dục (có file và tài liệu tham khảo đính kèm trên trang web của trường THPT Đan Phượng)

Đan Phượng, ngày 28 tháng 10 năm 2017

       BGH

Viết bình luận

Tin cùng chuyên mục

98