Nơi chắp cánh cho những ước mơ!
Số 19 Phố Phan Đình Phùng, Thị trấn Phùng, Huyện Đan Phượng, TP Hà Nội

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích