Nơi chắp cánh cho những ước mơ!
Chủ nhật, 23/8/2020, 0:0
Lượt đọc: 2423

Thông báo thay đổi ngày tập trung học sinh khối 10 - Năm học 2020 - 2021

Thời gian tập trung chính chức để nhận lớp: 8h00 ngày 01/9/2020.
Đề nghị các em học sinh có mặt đầy đủ và đúng giờ.

Tác giả: BGH

Viết bình luận

98