Nơi chắp cánh cho những ước mơ!
Thứ năm, 2/11/2017, 0:0
Lượt đọc: 790

TỔ: VĂN - SỬ - GDCD

TỔ TRƯỞNG

Cô Đặng Thị Minh Nguyệt (Gv Văn)

TỔ PHÓ

Cô Nguyễn Thị Minh Hoàn (Gv Sử)

Cô Tạ Thị Vân Hà (Gv Văn)

CÁC THÀNH VIÊN

Thầy Tạ Đăng Duyên (Gv Văn)

Thầy Bùi Ngọc Kiến (Gv Văn)

Cô Trần Thị Hải Ninh (Gv Văn)

Cô Bùi Thị Hải Bình (Gv Văn)

Cô Dương Thị Thu (Gv Văn)

Cô Nguyễn Thị Thanh Hà (Gv Văn)

Cô Đỗ Thị Phượng (Gv Văn)

Cô Đặng Hoàng Loan (Gv Văn)

Cô Đào Thị Cẩm Phương (Gv Sử)

Cô Đỗ Thị Hằng (Gv Sử)

Cô Đỗ Thị Lý (Gv Sử)

Thầy Đinh Xuân Cường (Gv GDCD)

Cô Nguyễn Thị Kim Thoa (Gv GDCD)

Tin cùng chuyên mục

98