Nơi chắp cánh cho những ước mơ!
Thứ tư, 1/11/2017, 0:0
Lượt đọc: 650

TỔ TOÁN - TIN

TỔ TRƯỞNG 

Thầy Mai Công Tuân (Gv Toán)

TỔ PHÓ

Cô Nguyễn Thị Nhàn (Gv Toán)

Cô Nguyễn Thị Thuần  (Gv Tin)

CÁC THANH VIÊN

Thầy Bùi Ngọc Thắng  (Gv Toán)

Thầy Nguyễn Văn Quang  (Gv Toán)

Thầy Đoàn Công Hoàng  (Gv Toán)

Cô Nguyễn Thị Mai Phương  (Gv Toán)

Cô Nguyễn Tố Quyên  (Gv Toán)

Cô Nguyễn Thị Hoài  (Gv Toán)

Cô Đào Minh Thu (Gv Toán)

Cô Bùi Thị Hiển  (Gv Toán)

Cô Đỗ Thị Thúy  (Gv Toán)

Cô Bùi Thị Xuân (Gv Tin)

Cô Phùng Thị Thúy Lương (Gv Tin)

Cô Nguyễn Thị Loan (Gv Tin)

 

 

Tin cùng chuyên mục

98