Nơi chắp cánh cho những ước mơ!
Thứ năm, 2/11/2017, 0:0
Lượt đọc: 658

TỔ LÝ - TD - QPAN

TỔ TRƯỞNG

Thầy Tạ Đăng Thái (Gv Vật lý)

TỔ PHÓ

Thầy Nguyễn Ngọc Phương (Gv Thể dục)

Thầy Nguyễn Quang Huy (Gv GD Quốc phòng)

CÁC THÀNH VIÊN

Cô Phạm Thị Kim Anh (Gv Vật lý)

Cô Phạm Hương Giang (Gv Vật lý)

Cô Nguyễn Thị Thúy Nga (Gv Vật lý)

Cô Nguyễn Thị Bích Loan (Gv Vật lý)

Cô Nguyễn Thu Hường (Gv Vật lý)

Cô Nguyễn Thị Thắm (Gv Vật lý)

Thầy Nguyễn Tiến Quảng (Gv Vật lý)

Thầy Nguyễn Văn Hải (Gv Thể dục)

Thầy Nguyễn Thế Quân (Gv Thể dục)

Cô Nguyễn Phương Liên (Gv Thể dục)

Cô Nguyễn Thị Mỹ (Gv Thể dục)

Thầy Nguyễn Hữu Tuyên (Gv GD Quốc phòng)

Tin cùng chuyên mục

98