Nơi chắp cánh cho những ước mơ!
Thứ tư, 1/11/2017, 0:0
Lượt đọc: 603

TỔ HÓA - SINH - CÔNG NGHỆ

TỔ TRƯỞNG

Cô Ngô Thu Giang (Gv Hóa)

TỔ PHÓ

Cô Lê Thị Điệp (Gv Sinh)

Thầy Nguyễn Văn Bằng (Gv Công nghệ)

Các thành viên

Cô Đào Thị Mai (Gv Hóa)

Cô Trần Thị Bích Nguyệt (Gv Hóa)

Cô Nguyễn Thị Kim Chung (Gv Hóa)

Cô Tạ Thị Thu Thảo (Gv Hóa)

Cô Nguyễn Thị Hồng Phúc (Gv Hóa)

Cô Nguyễn Thị Tuyết (Gv Sinh)

Cô Bùi Thị Nguyệt Nga (Gv Sinh)

Cô Bùi Thị Sinh (Gv Sinh)

Cô Nguyễn Thị Hồng (Gv Công nghệ)

Cô Đào Thị Thành (Gv Công nghệ)

 

 

Tin cùng chuyên mục

98