Nơi chắp cánh cho những ước mơ!
Thứ tư, 30/8/2017, 0:0
Lượt đọc: 161

TUYÊN TRUYỀN PHÒNG CHỐNG SỐT XUẤT HUYẾT

Theo thống kê của Bộ Y tế cho thấy dịch sốt xuất huyết năm nay đến sớm hơn thường kỳ ở rất nhiều địa phương. Thời gian qua, trên địa bàn huyện dịch sốt xuất huyết đã xuất hiện và có chiều hướng phát triển mạnh mẽ, phức tạp. Ý thức được tầm quan trọng trong công tác phòng chống bệnh, trường THPT Đan Phượng đã tổ chức tuyên truyền cho toàn thể học sinh, giáo viên, cán bộ nhân viên trong nhà trường các tri thức và cách phòng chống căn bệnh này vào giờ chào cờ sáng 28/8/2017.