Nơi chắp cánh cho những ước mơ!
Thứ ba, 21/3/2017, 0:0
Lượt đọc: 332

TUYỂN SINH NĂM 2017

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội là cơ sở giáo dục đại học công lập, thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, chịu sự quản lý Nhà nước về giáo dục và đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Viết bình luận

98